Saltar al contenido principal

662 — Activitats auxiliars d'assegurances i fons de pensions

    Aquest grup comprèn:

    • L'exercici com a agents, és a dir, corredors, en la venda d'anualitats i pòlisses d'assegurances i la provisió d'altres serveis relacionats amb pensions, assegurances i prestacions a empleats, com ara la taxació de danys i l'administració per compte d'altri.

    Propuesta de hashtag corto

    Activ. auxiliars assegurances i fons pensions