Saltar al contenido principal

69 — Activitats jurídiques i de comptabilitat

  Aquesta divisió comprèn:

  • El serveis de representació jurídica dels interessos d'una part contra l'altra, exercida o supervisada, per lletrats que pertanyen al Col·legi d'Advocats, davant o no dels tribunals o altres òrgans judicials, com ara l'assessorament i la representació en procediments judicials relatius al dret civil, penal, laboral i mercantil.

  Aquesta divisió comprèn també:

  • L'assessorament i la preparació de documents jurídics com ara estatuts socials, escriptures de constitució i altres documents similars relacionats amb la constitució de societats, el registre de patents i drets d'autor, preparació d'escriptures, testaments, fideïcomisos.
  • Els serveis de fedataris públics com ara notaris i registradors.
  • Els serveis d'àrbitres i mediadors.
  • Els serveis de comptabilitat i tenidoria de llibres, l'auditoria de documents comptables, el disseny de sistemes comptables i la preparació de balanços.
  • Els serveis de subhastes públiques exercides pels jutjats.

  Propuesta de hashtag corto

  Activitats jurídiques i de comptabilitat

  Correspondencia con CCAE-93 REV.1 (ca)
  Código Descripción Particiones
  74 Altres activitats empresarials 13
  Correspondencia con CNAE-2009 (es)
  Código Descripción
  69 Actividades jurídicas y de contabilidad
  Correspondencia con NACE-REV.2 (en)
  Código Descripción
  69 Legal and accounting activities