Saltar al contenido principal

80 — Activitats de seguretat i investigació

  Aquesta divisió comprèn:

  • Els serveis d'investigació i vigilància.
  • Els serveis de protecció i patrulla.
  • La recollida i lliurament de diners, rebuts i objectes de valor, amb personal i equips per protegir aquestes propietats.
  • L'explotació de sistemes electrònics d'alarma de seguretat, com ara les alarmes contra robatoris o incendis, l'activitat dels quals se centra en la vigilància a distància d'aquests sistemes i on és freqüent que s'incloguin els serveis de venda, instal·lació i reparació. Si aquests components se subministren per separat queden exclosos d'aquesta divisió i es classifiquen en les activitats de comerç al detall, construcció i similars.

  Propuesta de hashtag corto

  Activitats de seguretat i investigació

  Correspondencia con CCAE-93 REV.1 (ca)
  Código Descripción Particiones
  74 Altres activitats empresarials 13
  Correspondencia con CNAE-2009 (es)
  Código Descripción
  80 Actividades de seguridad e investigación
  Correspondencia con NACE-REV.2 (en)
  Código Descripción
  80 Security and investigation activities