Saltar al contenido principal

E — Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació

  Aquesta secció comprèn:

  • Les activitats relacionades amb la gestió (inclosa la recollida, el tractament i l'eliminació) de diversos tipus de residus, com ara els residus sòlids o no sòlids procedents de les llars o de la indústria, així com de llocs contaminats. El producte que resulta del procés de tractament de residus pot o bé eliminar-se o ser la base per a altres processos de producció.

  Aquesta secció comprèn també:

  • Les activitats de subministrament d'aigua, donat que aquestes solen efectuar-les (o efectuar-se en connexió amb) unitats que intervenen, també en el tractament d'aigües residuals.

  Propuesta de hashtag corto

  Aigua, sanejament i gestió de residus