Saltar al contenido principal

Aquesta secció comprèn:

 • La construcció general d'immobles (vegeu 41) com ara habitatges, edificis d'oficines, establiments comercials complets, així com altres edificis públics i de serveis, construccions agràries i similars.
 • La construcció d'immobles.
 • La construcció general d'obres d'enginyeria civil (vegeu 42) com ara autopistes, carrers, ponts, túnels, línies fèrries, aeroports, ports i projectes hidràulics.
 • La construcció d'obres d'enginyeria civil.
 • Les activitats especialitzades de la construcció (vegeu 43), sempre que es realitzin com a part del procés de construcció.
 • Les construccions noves, obres de restauració i reparacions corrents, les ampliacions i reformes.
 • La construcció in situ d'edificis i estructures prefabricades, així com les construccions de caràcter temporal.
 • La construcció de sistemes de regatge i xarxes de clavegueram.
 • La construcció d'instal·lacions industrials.
 • La construcció de xarxes de canonades i línies elèctriques.
 • La construcció d'instal·lacions esportives a l'aire lliure.

Aquestes obres poden realitzar-se per compte propi o per compte d'altri. Poden subcontractar-se en part o en la seva totalitat. Les unitats que assumeixen la responsabilitat global d'aquests projectes de construcció es classifiquen en aquesta secció.

Aquesta secció comprèn també:

 • La promoció de projectes immobiliaris: agrupament de mitjans financers, tècnics i físics per a la realització de projectes immobiliaris per a la venda, ja siguin residencials o no.
 • El lloguer d'equips de construcció amb operari.

Si aquestes activitats s'efectuen no per a la venda posterior del projecte de construcció, sinó per a l'explotació (per exemple, lloguer de locals en els edificis construïts o activitats industrials en les plantes construïdes) la unitat que les realitza no es classificarà en aquesta secció, sinó d'acord amb la seva activitat operativa, és a dir, immobiliària, fabricació, etc.

Propuesta de hashtag corto

Construcció

Correspondencia con CNAE-2009 (es)
Código Descripción
F Construcción
Correspondencia con NACE-REV.2 (en)
Código Descripción
F Construction