Saltar al contenido principal

G — Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes

  Aquesta secció comprèn:

  • La venda a l'engròs i al detall (venda sense transformació) de tot tipus de mercaderies, així com la prestació de serveis inherents a la venda d'aquestes mercaderies. La venda a l'engròs i al detall constitueix l'etapa final de la distribució de les mercaderies.
  • Totes les activitats (excepte la fabricació i el lloguer) relacionades amb la venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes (divisió 45).
  • Altres tipus de comerç a l'engròs (divisió 46) i al detall (divisió 47).

  Es considera que la venda sense transformació inclou les operacions habituals (o manipulacions) relacionades amb el comerç, per exemple, la classificació i agrupament de mercaderies, la seva mescla (combinació), com ara de vi o sorra, l'embotellament (amb o sense rentat previ de les ampolles), l'envasament, la divisió de la mercaderia a granel i el reenvasat per a la distribució en lots més petits, l'emmagatzematge (amb o sense refrigeració), el rentat i assecatge de productes agraris, els talls dels taulons de fusta i xapes de metall com activitats secundàries.

  La distinció entre el comerç a l'engròs i el comerç al detall es basa en el tipus de client que predomini.

  El comerç a l'engròs és la venda sense transformació de productes nous i de segona mà a detallistes, altres majoristes, consumidors industrials, comercials, institucionals o professionals, tant per intermediaris com per compte propi.

  Els principals tipus d'empreses que s'inclouen són els majoristes mercantils, que són propietaris de les mercaderies que venen, com els comerciants a l'engròs que són majoristes a petita escala, distribuïdors de productes industrials, exportadors, importadors o cooperatives de compra, delegacions de vendes i oficines de vendes, però no establiments minoristes, que mantenen unitats de les indústries manufactureres o extractives al marge de les seves instal·lacions o explotacions amb la finalitat de comercialitzar els seus productes i que no es limiten a atendre comandes que s'han de satisfer mitjançant la tramesa directa des de les instal·lacions o explotació. També s'inclouen els intermediaris i representants, corredors de mercaderies, compradors i cooperatives de comercialització de productes agraris. En molts casos, els majoristes reuneixen i classifiquen les mercaderies en grans lots, divideixen la mercaderia a granel, la reenvasen i la redistribueixen en lots més petits, com ara amb els productes farmacèutics, l'emmagatzemen, refrigeren, distribueixen i instal·len les mercaderies, realitzen la promoció de vendes per als seus clients i el disseny de marca.

  El comerç al detall és la venda sense transformació de productes nous i usats, al públic en general, per al consum o ús personal o domèstic en tendes, grans magatzems, parades, magatzems que reben encàrrecs per correu, venedors a domicili, venedors ambulants, cooperatives de consum, empreses de subhastes i similars. La majoria de minoristes són propietaris de les mercaderies que venen, però alguns actuen com agents d'un altre i venen en consigna o a comissió.

  Aquesta secció no comprèn:

  • La mescla, depuració i embotellament de vins (vegeu 1102).

  Propuesta de hashtag corto

  Comerç engròs i detall