Saltar al contenido principal

H — Transport i emmagatzematge

  Aquesta secció comprèn:

  • Les activitats relacionades amb el transport per compte d'altri, de passatgers o mercaderies, regular o no, per ferrocarril, carretera, aigua o aire, canonades.
  • Les activitats relacionades amb els serveis de terminal i aparcament, les operacions de càrrega, l'emmagatzematge i similars.
  • El lloguer d'equip de transport amb conductor o operari.

  Aquesta secció comprèn també:

  • Les activitats postals i de correus.

  Aquesta secció no comprèn:

  • La construcció, el manteniment i la reparació de carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports i similars (vegeu 42).
  • Les reparacions majors i l'alteració d'equips de transport, excepte els vehicles de motor (vegeu 331).
  • El manteniment i reparació de vehicles de motor (vegeu 4520).
  • El lloguer d'equip de transport sense conductor o operari (vegeu 771 i 773).

  Propuesta de hashtag corto

  Transport i emmagatzematge

  Correspondencia con CNAE-2009 (es)
  Código Descripción
  H Transporte y almacenamiento
  Correspondencia con NACE-REV.2 (en)
  Código Descripción
  H Transportation and storage