Saltar al contenido principal

J — Informació i comunicacions

  Aquesta secció comprèn:

  • Les activitats d'edició, inclosa l'edició de programes informàtics.
  • Les activitats cinematogràfiques i d'enregistrament de so.
  • Les activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió.
  • Les activitats de telecomunicacions.
  • Les activitats de serveis de tecnologies de la informació.
  • Altres activitats de serveis d'informació.

  Aquesta secció inclou la producció i distribució de productes informatius i culturals, la provisió dels mitjans per a transmetre o distribuir aquests productes, així com les dades o comunicacions associades, les activitats que utilitzen tecnologies de la informació i el tractament de dades i altres tipus de serveis d'informació.

  L'edició inclou l'adquisició dels drets d'autor dels continguts (productes d'informació) i el fet de posar-los a disposició del públic, en general, mitjançant la participació (encàrrec) en la reproducció i distribució d'aquests continguts en diversos formats. Aquesta secció inclou tots els formats d'edició possibles (imprès, electrònic, d'àudio, Internet, en productes multimèdia com ara llibres de consulta en CD-ROM o altres suports similars), excepte la de pel·lícules de cel·luloide.

  Les activitats relacionades amb la producció i distribució de programes de televisió estan recollides en les divisions 59, 60 i 61 i recullen les diferents etapes d'aquest procés. La producció de les pel·lícules, de sèries de televisió i similars es classifiquen en la divisió 59. La creació d'un programa de televisió complet partint de productes de la divisió 59 i altres components com ara les notícies en directe es classifiquen en la divisió 60. La divisió 60 també inclou l'emissió d'aquests programes per part del productor. La distribució del programa de televisió per compte d'altri es classifica en la divisió 61. Aquesta distribució es pot fer mitjançant transmissió per ones, per satèl·lit o per cable.

  Propuesta de hashtag corto

  Informació i comunicacions

  Correspondencia con CNAE-2009 (es)
  Código Descripción
  J Información y comunicaciones
  Correspondencia con NACE-REV.2 (en)
  Código Descripción
  J Information and communication