Saltar al contingut principal

18 — Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats

  Aquesta divisió comprèn:

  • La impressió de periòdics, llibres, publicacions periòdiques, impresos comercials, targetes de felicitació i altres materials impresos.
  • Les activitats dels serveis que s'hi relacionen com ara l'enquadernació, els serveis de fotogravat i la representació de les dades en imatges, entre altres. Les activitats complementàries que s'inclouen en aquest apartat formen part de la indústria de l'edició i aquestes operacions en gairebé tots els casos ofereixen un producte (un clixé, un llibre enquadernat, un disc o bé un fitxer informàtic) que forma part de la indústria de les arts gràfiques.

  Entre els procediments que s'utilitzen en les arts gràfiques, destaquen una sèrie de mètodes de transferència d'imatges des d'un clixé, pantalla o fitxer informàtic a un suport, com ara paper, plàstic, metall, articles tèxtils o fusta. Els mètodes més importants consisteixen en la transferència de la imatge d'un clixé o pantalla al suport (litogràfic, fotogravat, pantalla o flexografia).

  Aquesta divisió comprèn també:

  • La reproducció de suports enregistrats, com ara discos compactes, enregistraments de vídeo, programes informàtics en discos o cintes.

  Aquesta divisió no comprèn:

  • L'edició (vegeu J).

  Tot i que una mateixa unitat pot dur a terme l'edició i la impressió (com ara en els periòdics), cada vegada és més habitual que ambdues activitats diferenciades es duguin a terme en unitats diferents.

  Proposta d'etiqueta curta

  Arts gràfiques i suports enregistrats

  Correspondència amb NACE-REV.2 (en)
  Codi Descripció
  18 Printing and reproduction of recorded media