Saltar al contingut principal

26 — Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics

  Aquesta divisió comprèn:

  • La fabricació d'ordinadors, equips perifèrics, equips de telecomunicacions i productes electrònics similars, així com els seus components.

  Aquesta divisió comprèn també:

  • La fabricació de productes electrònics de consum, equips de mesura, verificació, navegació i control, dispositius de radiació, electromèdics i electroterapèutics, i instruments i equips òptics.
  • La fabricació de suports magnètics i òptics.

  Els processos de producció d'aquesta divisió es caracteritzen pel disseny i l'ús de circuits integrats i l'aplicació de tecnologies de miniaturització molt especialitzades.

  Proposta d'etiqueta curta

  Fabricació productes informàtics i electrònics

  Rúbrica de l’agregació Nivells tecnològics Eurostat a la qual pertany

  02 Productes informàtics, electrònics i òptics