Saltar al contingut principal

4621 — Comerç a l'engròs de cereals, tabac en brut, llavors i aliments per al bestiar

  Aquesta classe comprèn:

  • El comerç a l'engròs de cereals i llavors.
  • El comerç a l'engròs de fruits oleaginosos.
  • El comerç a l'engròs de tabac en brut.
  • El comerç a l'engròs d'aliments per a animals de granja (inclosos residus agraris i altres subproductes).

  Aquesta classe no comprèn:

  • El comerç a l'engròs de fibres tèxtils (vegeu 4676).

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar