Skip to main content

4634 — Comerç a l'engròs de begudes

  Aquesta classe comprèn:

  • El comerç a l'engròs de begudes alcohòliques.
  • El comerç a l'engròs de begudes analcohòliques.

  Aquesta classe comprèn també:

  • La compra i l'embotellament sense transformació, de vi a granel.

  Aquesta classe no comprèn:

  • La mescla de vi o begudes alcohòliques destil·lades (vegeu 1101 i 1102).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Comerç engròs begudes

  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description Partitions
  5134 Comerç a l'engròs de begudes 2
  Correspondence with CNAE-2009 (es)
  Code Description
  4634 Comercio al por mayor de bebidas
  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  4634 Wholesale of beverages