Saltar al contingut principal

4752 — Comerç al detall de ferreteria, pintures i vidre en establiments especialitzats

  Aquesta classe comprèn:

  • El comerç al detall d'articles de ferreria.
  • El comerç al detall de pintures, vernissos i esmalts.
  • El comerç al detall de vidre pla.
  • El comerç al detall d'altres materials de construcció, com ara maons, fusta i sanitaris.
  • El comerç al detall de material i equip de bricolatge.
  • El comerç al detall d'extintors.

  Aquesta classe comprèn també:

  • El comerç al detall de talladores de gespa, incloses les autopropulsades.
  • El comerç al detall de saunes.

  Aquesta classe no comprèn:

  • El comerç al detall d'alarmes contra incendis i robatoris (vegeu 4759).

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Comerç detall ferreteria, pintures i vidre