Skip to main content

4772 — Comerç al detall de calçat i articles de cuir en establiments especialitzats

  Aquesta classe comprèn:

  • El comerç al detall de calçat.
  • El comerç al detall d'articles de cuir, excepte peces de vestir.
  • El comerç al detall d'articles de viatge o cuir o d'imitació de cuir.

  Aquesta classe no comprèn:

  • El comerç al detall de calçat esportiu especial, com ara botes d'esquí (vegeu 4764).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Comerç detall calçat i articles cuir