Skip to main content

6120 — Telecomunicacions sense fils

  Aquesta classe comprèn:

  • Les activitats d'explotació, manteniment o concessió d'accés a instal·lacions per a la transmissió de veu, dades, textos, so i vídeo mitjançant la utilització d'una infraestructura de telecomunicacions sense fils. Les instal·lacions de transmissió que porten a terme aquestes activitats poden realitzar-les amb una o diverses tecnologies.
  • Les activitats de manteniment i explotació de xarxes de telecomunicacions sense fils com ara els localitzadors, els mòbils i similars.
  • L'accés de compra i la capacitat de la xarxa concedida pels propietaris i operadors de les xarxes, així com la prestació de serveis de telecomunicacions sense fils (excepte per satèl·lit) que utilitzen aquesta capacitat a empreses i llars.

  Aquesta classe comprèn també:

  • L'accés de compra i la capacitat de la xarxa concedida pels propietaris i operadors de les xarxes, així com la prestació de serveis de telecomunicacions sense fils (excepte per satèl·lit) que utilitzen aquesta capacitat a empreses i llars.
  • La provisió d'accés a Internet per part de l'operador de la infraestructura de telecomunicacions sense fils.

  Aquesta classe no comprèn:

  • Els revenedors de telecomunicacions (vegeu 6190).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Telecomunicacions sense fils

  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description Partitions
  6420 Telecomunicacions 6
  Correspondence with CNAE-2009 (es)
  Code Description
  6120 Telecomunicaciones inalámbricas
  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  6120 Wireless telecommunications activities