Skip to main content

64 — Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions

    Aquesta divisió comprèn:

    • L'activitat d'obtenció i redistribució de fons, sempre que no es tracti de fons d'assegurances, plans de pensions o la Seguretat Social obligatòria.

    és probable que l'organització institucional de cada estat influeixi de forma decisiva a l'hora d'establir la classificació d'aquesta divisió.

    Short tag proposal

    Mediació financera, exc. assegurances i fons pensions