Saltar al contingut principal

6910 — Activitats jurídiques

  Aquesta classe comprèn:

  • La representació jurídica dels interessos d'una part contra l'altra, exercida o supervisada, per lletrats que pertanyen al Col·legi d'Advocats, davant o no dels tribunals o altres òrgans judicials, com ara l'assessorament i la representació en accions civils, penals i els relacionats amb conflictes laborals.
  • L'assessorament i la preparació de documents jurídics com ara estatuts socials, escriptures de constitució i altres documents similars relacionats amb la constitució de societats, el registre de patents i drets d'autor, preparació d'escriptures, testaments, fideïcomisos i altres.
  • Altres activitats de fedataris públics com ara notaris, algutzirs, àrbitres i mediadors.

  Aquesta classe no comprèn:

  • Les activitats dels tribunals de justícia (vegeu 8423).

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Activitats jurídiques

  Correspondència amb CCAE-93 REV.1 (ca)
  Codi Descripció
  7411 Activitats jurídiques
  Correspondència amb CNAE-2009 (es)
  Codi Descripció
  6910 Actividades jurídicas
  Correspondència amb NACE-REV.2 (en)
  Codi Descripció
  6910 Legal activities