Skip to main content

7732 — Lloguer de maquinària i equips per a la construcció i enginyeria civil

  Aquesta classe comprèn:

  • El lloguer de maquinària i equip per a la construcció i enginyeria civil sense operaris, com ara camions grua.
  • El lloguer de bastides i plataformes de treball sense el muntatge i el desmuntatge.

  Aquesta classe no comprèn:

  • El lloguer de maquinària i equip per a la construcció i enginyeria civil amb operaris (vegeu 43).
  • L'arrendament financer (vegeu 6491).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Lloguer maquinària construcció i enginyeria civil