Saltar al contingut principal

7733 — Lloguer de maquinària i equips d'oficina, inclosos els ordinadors

  Aquesta classe comprèn:

  • El lloguer de màquines i equips d'oficina, sense operari:
   • Ordinadors i perifèrics.
   • Fotocopiadores, màquines d'escriure i de tractament de textos.
   • Màquines i equips de comptabilitat, caixes enregistradores, calculadores electròniques i similars.
   • Mobiliari d'oficina.

  Aquesta classe no comprèn:

  • L'arrendament financer (vegeu 6491).

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Lloguer equips d'oficina, inclosos els ordinadors