Saltar al contingut principal

8219 — Activitats de reprografia, preparació de documents i altres activitats especialitzades d'oficina

  Aquesta classe comprèn:

  • La preparació de documents.
  • L'edició de documents i la correcció de proves.
  • La mecanografia, els serveis de tractament de textos o l'edició assistida per ordinador.
  • La transcripció de documents i altres serveis complementaris de secretaria.
  • La redacció de cartes o resums.
  • La prestació de serveis de lloguer postal i altres serveis postals i de despatx de correspondència, excepte la publicitat per correspondència directa.
  • Els serveis de fotocòpia per compte d'altri (reprografia).
  • La realització de duplicats.
  • La cianotípia.
  • Altres serveis de còpia de documents, excepte els serveis d'impressió (òfset, ràpida, digital i serveis de preimpressió).

  Aquesta classe no comprèn:

  • Els serveis d'impressió de documents (òfset, ràpida, digital i serveis de preimpressió) (vegeu 1812).
  • Els serveis d'impressió de documents (òfset, ràpida i digital) (vegeu 1812).
  • Els serveis de preimpressió (vegeu 1813).
  • Els serveis de desenvolupament i organització de campanyes de publicitat per correspondència (vegeu 7311).
  • Els serveis d'estenotípia especialitzats, com ara les transcripcions judicials (vegeu 8299).
  • Els serveis de taquigrafia (estenografia) (vegeu 8299).

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Activ. reprografia, preparació documents i similars

  Correspondència amb CCAE-93 REV.1 (ca)
  Codi Descripció Particions
  7483 Activitats de secretaria i traducció 4