Saltar al contingut principal

K — Activitats financeres i d'assegurances

  Aquesta secció comprèn:

  • Les activitats de mediació financera, entre les quals figuren les assegurances, les reassegurances i els plans de pensions, així com les activitats que en faciliten la mediació.
  • Les activitats de gestió d'actius, com ara les activitats de les societats de cartera (holding), inversió col·lectiva, fons i altres instruments financers.

  Proposta d'etiqueta curta

  Activitats financeres i assegurances

  Correspondència amb CNAE-2009 (es)
  Codi Descripció
  K Actividades financieras y de seguros
  Correspondència amb NACE-REV.2 (en)
  Codi Descripció
  K Financial and insurance activities