Skip to main content

0201 — Silvicultura i explotació forestal

  Descendants
  Code Description
  02011 Silvicultura
  02012 Explotació forestal
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  0201 Silvicultura i explotació forestal