Skip to main content

1450 — Extracció d'altres minerals no metàl·lics ni energètics

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics