Skip to main content

1511 — Sacrifici de bestiar i conservació de carn

    Descendants
    Code Description
    15110 Sacrifici de bestiar i conservació de carn

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    5 Béns de consum no durador