Skip to main content

1541 — Fabricació d'olis i greixos sense refinar

    Aquesta classe no comprèn:

    • la producció d'olis essencials (vegeu 24.630).

    Aclariment:els linters de cotó, les coques d'oli i resta de residus de l'obtencid'oli són un subproducte d'aquesta classe.

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics