Skip to main content

1581 — Fabricació de pa i de productes de fleca i pastisseria frescos

  Aquesta classe no comprèn:

  • La fabricació de pastes alimentoses (vegeu 15.850).

  Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

  5 Béns de consum no durador

  Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

  07 Pa, productes de pastisseria, sucre i cacau