Skip to main content

1587 — Elaboració d'espècies, salses i condiments

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    5 Béns de consum no durador

    Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

    08 Altres productes alimentaris i tabac