Skip to main content

1592 — Destil·lació d'alcohol etílic procedent de fermentació

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics

    Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

    09 Begudes, llevat de vins i caves