Skip to main content

1722 — Fabricació de teixits de llana cardada i les seves mescles

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics