Skip to main content

1760 — Fabricació de teixits de punt

  Descendants
  Code Description
  17600 Fabricació de teixits de punt
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  1760 Fabricació de teixits de punt

  Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

  5 Béns de consum no durador