Skip to main content

1830 — Preparació i tenyiment de pells de pelleteria; fabricació d'articles de pelleteria

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    5 Béns de consum no durador