Skip to main content

2051 — Fabricació d'altres productes de fusta

  Descendants
  Code Description
  20510 Fabricació d'altres productes de fusta
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  2051 Fabricació d'altres productes de fusta

  Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

  2 Béns intermedis no energètics