Skip to main content

Short tag proposal

Indústries del paper

Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
Code Description
21 Indústries del paper

Heading of aggregated item 14 sectors industrials to which it belongs

05 Paper, edició, arts gràfiques i reprografia