Skip to main content

2122 — Fabricació d'articles de paper i de cartó per a ús domèstic i sanitari

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    5 Béns de consum no durador