Skip to main content

2225 — Altres activitats gràfiques

    Descendants
    Code Description
    22250 Altres activitats gràfiques

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics