Skip to main content

Aquesta subclasse comprèn:

  • La producció de coc.
  • La producció de gas d'hulla en coqueries.
  • La producció d'hulla en brut i de quitrà d'hulla, lignit i torba.

Aquesta subclasse no comprèn:

  • L'aglomeració d'antracita (vegeu 10.101).
  • L'aglomeració de lignit bru (vegeu 10.200).
  • La producció de brea i coc de brea (vegeu 24.141).

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Correspondence with CNAE-74 (ca)
Code Description
1140 Coqueries
Correspondence with IAE-96 (ca)
Code Description Partitions
1*1140 Fabricació de carbó de coc 1
Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
Code Description
23100 Coqueries