Skip to main content

2461 — Fabricació d'explosius i articles pirotècnics

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics