Skip to main content

2513 — Fabricació d'altres productes de cautxú

    Descendants
    Code Description
    25130 Fabricació d'altres productes de cautxú

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics