Skip to main content

2623 — Fabricació d'aïlladors i peces aïllants de material ceràmic

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics