Skip to main content

2624 — Fabricació d'altres productes ceràmics d'ús tècnic

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics