Skip to main content

2625 — Fabricació d'altres productes ceràmics

    Descendants
    Code Description
    26250 Fabricació d'altres productes ceràmics

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics