Skip to main content

2626 — Fabricació de productes ceràmics refractaris

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics