Skip to main content

2666 — Fabricació d'altres productes de formigó, guix i ciment

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics