Skip to main content

283 — Fabricació de generadors de vapor

  Descendants
  Code Description
  2830 Fabricació de generadors de vapor

  Short tag proposal

  Fabricació de generadors de vapor

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description Partitions
  315 Construcció de grans dipòsits i caldereria grossa 3
  Correspondence with IAE-96 (ca)
  Code Description Partitions
  1*315 Construcció de grans dipòsits i caldereria grossa 2
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  283 Fabricació de generadors de vapor

  Heading of aggregated item 3 nivells tecnològics to which it belongs

  17 Productes metàl·lics

  Heading of aggregated item 4 nivells tecnològics to which it belongs

  16 Productes metàl·lics, llevat de maquinària i equips

  Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

  36 Tancaments metàl·lics, dipòsits i generadors de vapor