Skip to main content

285 — Tractament i revestiment de metalls; enginyeria mecànica general per compte d'altri

  Short tag proposal

  Forja, estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia

  Heading of aggregated item 3 nivells tecnològics to which it belongs

  17 Productes metàl·lics

  Heading of aggregated item 4 nivells tecnològics to which it belongs

  16 Productes metàl·lics, llevat de maquinària i equips

  Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

  37 Forja, estampació i enginyeria mecànica