Skip to main content

2874 — Fabricació de perns, cargols, cadenes i molles

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics