Skip to main content

28740 — Fabricació de perns, cargols, cadenes i molles

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació de productes sense roscar: volanderes, reblons, clavilles i similars.
  • La fabricació d'articles de cargoleria: perns, cargols, femelles (inclosos els claus de ganxo roscats).
  • La fabricació de molles:
   • Ballestes, molles helicoïdals, barres de torsió fulles de molla.
  • La fabricació de cadenes, llevat de cadenes de transmissió mecànica.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La fabricació de cadenes de transmissió mecànica (vegeu 29.142).
  • La fabricació de molles de rellotge (vegeu 33.500).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description Partitions
  3163 Fabricació de cargols i d'articles derivats del filferro 3
  Correspondence with IAE-96 (ca)
  Code Description Partitions
  1*3163 Fabricació de cargols i d'articles derivats del filferro 2