Skip to main content

2911 — Fabricació de motors i turbines, llevat dels destinats a aeronaus, vehicles automòbils i ciclomotors

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    3 Béns d'equipament