Skip to main content

2912 — Fabricació de bombes, compressors i sistemes hidràulics

    Aquesta classe comprèn també:

    • La instal·lació, reparació i manteniment de bombes i compressors.

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    3 Béns d'equipament