Skip to main content

2924 — Fabricació d'altres tipus de maquinària d'ús general

    Aquesta classe comprèn també:

    • La instal·lació, reparació i manteniment de maquinària d'ús general.

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    3 Béns d'equipament